Pomůžeme vám zvládnout i velké změny

Pomůžeme vám zvládnout i velké změny

Lidi neškolíme, ale zasahujeme

Lidi neškolíme, ale zasahujeme

Soustředíme se na podstatu

Soustředíme se na podstatu

Rozvíjet a inspirovat

společnosti a jednotlivce k jedinečnosti, díky které se stanou na trhu nenahraditelnými.

O nás

Poznejte náš přístup, naši práci a naši filozofii.

Společnost INPRAM a.s. je platformou nezávislých odborníků. Byla založena v roce 2006, kdy byl položen základ stále se rozvíjející metodiky postavené na práci s přirozenou motivací člověka.

V rámci našich řešení se převážně soustředíme na problematiku pracovního (sociálního) prostředí a vzájemných souvislostí mezi kvalitou prostředí, motivací a výkonem týmu.

Organizaci vnímáme jako celek složený ze tří nezastupitelných a na sobě přímo závislých jednotek: prostředí – lidé – procesy.

Naši práci stavíme na hodnotě a přínosu pro klienta při každém setkání. Nejen při samotné realizaci projektu.

Naše mise

Rozvíjet a inspirovat společnosti a jednotlivce k jedinečnosti, díky které se stanou na trhu nenahraditelnými

Pracujeme s těmi, kteří vědí…

 

 

 

 

Naše vize


Být místem, kde se mohou lidé rozvíjet a inspirovat.

Chceme spoluvytvářet skvěle fungující společnosti, které dávájí smysl.

Oblasti realizace projektů

 

Kompetenční vzdělávání a coaching

Tréninkové programy zaměřené na kompetenční dovednosti a změnu postoje a přístupu

Koučink se zaměřením na postojovou změnu a motivaci, přijetí odpovědnosti za dosažení výsledku a dopad svého chování na tým

Team performance, individuální a skupinový koučink v oblasti rozvoje a motivace týmu

Každý tréninkový program obsahuje analýzu tréninkových potřeb

Pro navýšení dopadu změny jsou tréninky doplněny teambuildingovými nebo individuálními outdoorovými aktivitami adrenalinového nebo fyzioterapeutického charakteru

Odborná podpora při zpracování dotačních projektů Evropského Sociálního Fondu.

Strategické řízení & consulting

Implementace BALANCED SCORECARD a definice KPIs

PROCUREMENT SYSTEM STRATEGY

Vyjednávací podpora uvnitř organizace a směrem k akcionářům (moderace apod.).

Výzkum sociálního prostředí v organizaci

Konzultační a dotazníkové šetření stavu společnosti, zpětnovazební dotazníky

Osobní šetření na pracovišti při kritických případech

Personální audity a analýzy podnikového prostředí, návrhy zlepšení

Procesní řízení a řízení změn

Optimalizace a inovace vnitropodnikových procesů

Podpora při recertifikaci ISO s důrazem na efektivitu procesu z pohledu koncového zákazníka klíčových procesů

Řízení navržených změn

Pracujeme tak, aby změny byly přirozeně přijaty zaměstnanci a zkrátila se tak doba implementace změn

 

Outsourcing řízení klíčových procesů

Náš manager zajistí řízení Vašeho procesu

Externí odborné řešení personalistiky

Financování těchto projektů plně respektuje naši odpovědnost za dosažený výsledek

Tým

Poznejte tým odborníků, kteří svými zkušenostmi již překonali hranice běžně známých řešení.

 

 

Reference

Máme zkušenosti s rozvíjením malých i velkých firem.

Detail spolupráce

 

Pyrotek CZ, s.r.o.
Rozvojový projekt zaměřený na tvorbu vnitrofiremního prostředí. Práce s týmem, osobní motivace, odpovědnost za dosažení výsledku. Vysoké nároky na kvalitu. Navýšení výkonu, snížení zmetkovitosti.

Reference: Michal Streck, Výkonný ředitel

 

Detail spolupráce

Jihomoravské inovační centrum

Inovace Rozvojového Prostředí- tento projekt je nyní spuštěn na vybraných firmách v rámci JIC a některých post inkubovaných firem. Jedná se o 7 firem. Projekt přímo pracuje s nastavením motivačního a rozvojového prostředí ve firmách. V rámci start-up firem je navíc kladen velký důraz na vědomého majitele. Probíhá tedy navíc kompetenční a manažerský koučink jednotlivých majitelů.

Reference: Miloš Sochor, Hlavní konzultant

 

Detail spolupráce

Telefonica O2 Česká republika

Spolupracujeme v oblasti rozvoje manažerských a obchodních pozic se zaměřením na způsob řízení, sebepoznání. Projekt je zaměřen na spolupráci s Bussiness partnery, vytváření partnerského prostředí a rozvoj obchodu v konkurenčním prostředí. Generálním dodavatelem je společnost CORI Institute.

Reference: Luděk Hasala, Národní manažer pro nepřímý prodej SMB

Detail spolupráce

IMPARTA Ltd. London

Spolupracovali jsme na dodávce robustního projektu na změnu kultury prodeje a řízení. Projekt probíhal v několika stupních. Proškolení a zavedení nové metodiky v oblasti prodeje a současně v oblasti řízení, následné reconnecty k prohloubení účinnosti metodiky, průběžné koučinky managementu formou stínování a zpětné vazby k přímé aplikaci metodiky do pracovního procesu a kompetenční odpovědnosti všech účastníků. Do projektu bylo zahrnuto více jak 250 lidí. Spolupráce na projektu probíhala od dubna 2008 do března 2010.

Reference: Gordon Whewell, Project Manager CR

 

Detail spolupráce

GTS Czech

Realizace tréninkové kampaně změřené na podporu prodej ICT služeb pro celou obchodní divizi a následný kompetenční koučink manažerů, zaměřený na aplikaci nové metodiky do praxe. Práce s motivací a převzetí osobní odpovědnosti za dosažení výsledku. Generálním dodavatelem je společnost CORI Institute.

Reference: František Gráfek, Manažer vzdělávání

Detail spolupráce

Batist Medical

Realizace úvodní tréninkové kampaně zaměřené na vnitřní prostředí ve společnosti a tvorbu hodnoty u klienta.
Reference: Tomáš Mertlík, Výkonný ředitel

Detail spolupráce

ONEsolution

Realizujeme osobní a manažerský koučink majitelů a klíčových zaměstnanců společnosti. Probíhají workshopy zaměřené na podporu rozvojového a motivačního prostředí ve společnosti.

Reference: Petr Benešovský, majitel


Detail spolupráce

ICONTIO Ltd.

Ucelený projekt zaměřený na komplexní rozvoj společnosti skrze vytvoření rozvojového a motivačního prostředí. Realizace workshopů a tréninků se zaměřením na leadership, hodnotový prodej a motivaci, manažerský a kompetenční koučink všech klíčových zaměstnanců společnosti, osobní a manažerský koučink majitele.

Reference: Emil Vařeka, majitel


 

 

 

Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat nebo se třeba jen domluvit na oběd, využijte kontaktů vlevo nebo našeho kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve.

Sídlo Praha

  • Vinohradská 2396/184
  • Praha 3,
  • PSČ 130 52
  • IČO: 27498123

Pobočka Brno

  • Lidická
  • Brno,
  • PSČ 602 00

Přímý kontakt:

ing. Milan Pařil

  • Jméno (Povinné pole)

  • Váš e-mail (Povinné pole)

  • Zpráva (Povinné pole)