Strengths Based Leadership

Zajímá vás, jak pracovat se silnými stránkami a hodnotami (Gallup, Barret Values Centre) a rozvíjet lidi koučovacím přístupem?

Talent1.jpg

Nejbližší termíny

Pro účast na výcviku je nutné mít vlastní talentový Gallup 34 profil a doporučujeme projít i osobní konzultací. Pro více informací pište na email: jgolanova@inpram.cz

Rádi byste sebe či svou organizaci posunuli směrem vpřed k využívání svého přirozeného potenciálu? Zajímá vás, jakým způsobem aplikovat metodiku, která dle průzkumu na 50 tisících firmách a celkem 1,2 milionech zaměstnanců přináší nárůst zisku o 14-19 %?

 

Na výcviku Vás naučíme jak konkrétně prakticky vybudovat excelentní silné stránky z vašich vrozených talentů a jak toto přenést do vašeho týmu nebo celé organizace. Osvojíte si kompletní know-how pro aplikace metodiky Gallup CliftonStrengths, Barrett Values Centre a kompetenčního přístupu Inpram.

Kompetenční přístup

Talenty

Hodnoty

Know-How

Talenty

Vrozená nadání a vzorce myšlení, chování a cítění, které vám umožní dosáhnout excelentní silné stránky. Tedy ideální způsob práce a dosahování úspěchu ve všech oblastech vašeho života.

Hodnoty

Základ našeho rozhodování i pocitu naplnění a spokojenosti v životě. Smysl celého našeho života má základ v našich hlubokých vnitřních hodnotách.

Know-How

Osobní oblast zájmu, vzdělání a hlubokých znalostí, které můžete maximálně vytěžit ve své roli.

Dovednosti a nástroje, které na výcviku získáte

 • Zakotvení své osobní role na excelentních silných stránkách vycházejících z vrozených talentů.

 • Rámec pro rozvojové a hodnotící rozhovory s členy týmu založené na silných stránkách – nastavení jejich individuálních rozvojových plánů.

 • Nastavení pravidel ideálního fungování v týmu v souladu s naplňováním osobních hodnot všech členů týmu.

 • Podpora týmové kultury a prostředí, který tým motivuje a vede k excelentním  výsledkům.

 • Sestavení optimálních týmů v efektivní kombinaci osobních expertýz, talentů a vnitřních hodnot všech členů.

Práce se silnými stránkami má silný dopad na angažovanost zaměstnanců. Dopady různého způsobu vedení lidí zkoumal Gallup ve svém výzkumu v roce 2016:

Management se zaměřuje na silné stránky zaměstnanců

Management se zaměřuje na slabé stránky zaměstnanců

Management zaměstnance ignoruje

Obsah výcviku

Den 1

 • Kompetenční přístup Inpram.

 • Základy talentové psychologie - co je to úspěch?

 • Význam talentových skupin.

 • Projevy jednotlivých talentů v pozici zvládnutých a nezvládnutých silných stránek.

 • GROW model v osobním talentovém koučinku.

Den 2

 • Osobní angažovanost se základem v osobních vnitřních hodnotách.

 • Proces rozhodování a vzorce, které přináší štěstí nebo vyhoření.

 • Průmět hodnot do reality týmové i firemní kultury – kvalita pracovního prostředí.

 • Projevy jednotlivých talentů v osobní angažovanosti.

 • GROW model v osobním hodnotovém koučinku.

Den 3

 • Strengths Based Leadership metodika.

 • Nejdůležitější hodnoty dle Gallup výzkumu v motivaci a výkonu týmu.

 • Praktické nástroje pro budování plné angažovanost zaměstnanců.

 • Talentová vítězná strategie.

 • GROW model v rozvojovém talentovém a hodnotovém koučinku.

Na výcviku obdržíte

 • Pracovní složky doplňující výklad, prostor pro poznámky a tipy pro praktické aplikace.

 • Detailní popis 34 CliftonStrengths talentů včetně doporučejí, jak je využít, a jejich možných rizik.

 • Popis projevů 34 CliftonStrenghts talentů v pozici silných a slabých stránek.

 • Leadership guide k 34 CliftonStrengths talentům – jak řídit lidi v závislosti na jejich talentových profilech.

 • Certifikát o absolvování výcviku.

Lektoři

Milan Pařil

Milan klade důraz na rozvoj přirozených silných stránek a jejich plné využití pro náplň role v organizaci. Je to kouč certifikovaný organizacemi Gallup a Barrett Values Centre.

talent2.jpg

Reference

Kurz vřele doporučuji všem, kteří ve svém úsilí chtějí zažívat radost a chtějí tuto cestu ukázat ostatním.

Michal Jordán, jednatel, PatentEnter

Nejbližší termíny

Jaro 2020

9. 6., 26. 6., 10. 7.

Pro účast na výcviku je nutné mít vlastní talentový Gallup 34 profil a doporučujeme projít i osobní konzultací. Pro více informací pište na email: jgolanova@inpram.cz

Máte zájem uspořádat výcvik přímo ve vaší společnosti?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.