Strategické řízení

Vytváříme firemní strategie, které zvyšují adaptabilitu firem na rychle se měnící požadavky a prostředí trhu.

Milan_strategie.jpg

Jak dobře vaši zaměstnanci znají firemní strategii? Dokázali by vysvětlit, která část strategie se jich týká a jak se projevuje v jejich každodenní práci? Věří, že právě tato strategie vede firmu k úspěchu?

Strategie

Unikátnost

produktu

Angažovaní zaměstnanci

Firemní strategie je nejlepší cestou jak dosáhnout úspěchu a růstu vaší firmy. V některých firmách vůbec neexistuje a pokud ano, je to často jen mrtvý dokument, který se v reálném chodu společnosti příliš neprojevuje. Fungování firmy bývá zkostnatělé a opírá se spíše o staré zavedené postupy. Lidé nejsou příliš angažovaní a nemají o změny zájem, protože firemní strategii nerozumí. Výsledkem je těžkopádně fungující společnost, která se nevyvíjí a špatně se přizpůsobuje změnám.

 

Pomůžeme vám nastavit správnou cestu, která povede k růstu. Vaši firemní strategii dostaneme z papíru do praxe. Zaměstnanci budou chápat roli, kterou v ní hrají, což přímo povede k větší angažovanosti. Pouze živá strategie, která probouzí v zaměstnancích iniciativu, kreativitu a vášeň, má smysl. A to je základ pro finanční úspěch vaší společnosti.

 

Jak vytvoříme živou firemní strategii?

Společně s jednotlivými odděleními vaší společnosti se podíváme, jaké máte při současném způsobu fungování vyhlídky. Z toho vyplyne, jaké změny je potřeba udělat, abyste byli schopni na trhu dlouhodobě prosperovat. S každým oddělením firmy vytyčíme dílčí cíle a dílčí strategie. Díky tomu získají jednotlivá oddělení vaší společnosti jasnou odpovědnost za splnění své části firemní strategie.

 

Proč víme, že to bude fungovat i u vás?

Podíleli jsme se na tvorbě úspěšných strategií významných českých i mezinárodních společností. Spoluprací s vrcholovými strategickými manažery jsme získali cenné zkušenosti, které vám rádi předáme. Vycházíme z metodiky Business Modelu CanvasBalanced Scorecard.

 

Výsledkem bude efektivnější fungování vaší společnosti, větší angažovanost a spokojenost zaměstnanců. Pokud lidé porozumí své roli v rámci celé společnosti, firemní cíl pro ně bude mít konkrétní přínos a hodnotu. Budou tak lépe chápat smysl spolupráce a budou chtít věci sami od sebe zlepšovat. Získáte tak stabilní společnost, která dokáže pružně reagovat na změny tržního prostředí.

Experti

Milan Pařil

Milan do strategií firem přináší zkušenosti od stovek klientů, se kterými pracoval během 12 let v consultingu. Podílí se na strategiích start-upů i rozvinutých firem. 

strategie2.jpg

Případová studie

Nadaci Karla Janečka jsme pomohli nastavit misi, vizi a strategii zahrnující hlavní pilíře práce a měřitelná kritéria úspěchu. Působení Nadace tak dostalo jasný směr, který dobře funguje uvnitř organizace i navenek mezi podporovateli.

Jak by vypadala firemní strategie vaší firmy?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.

Milan Pařil

Milan Pařil

tel: +420 724 710 005

email: mparil@inpram.cz