~ Transformace

Zvyšujeme angažovanost zaměstnanců a produktivitu práce zacílením na jejich silné stránky. Prací s talenty a hodnotami rozvíjíme firemní kulturu.

nas-pristup.jpg

Zajímá vás, co se stane, když začneme přemýšlet o tom, co je na lidech dobrého, místo toho, abychom se fixovali na to špatné? Klíčem k úspěchu je pochopit, jak aplikovat své nejsilnější talenty v každodenním životě i práci ve firmě. Rozvojem silných stránek zvyšujeme ziskovost, produktivitu týmu i spokojenost zaměstnanců.

Pracujeme s konceptem silných stránek založeném na 50. letech výzkumu. Dokážeme identifikovat individuální i týmové silné stránky a zvýšit produktivitu organizace. Základem pro naši práci jsou osvědčené individuální a skupinové nástroje včetně modelu CliftonStrengths (globálně otestováno více než 20 mil. lidí) a práce s hodnotami dle Barrett Values Centre.

~ Výzkum Gallup 2015

Gallup v roce 2015 provedl výzkum dopadu práce se silnými stránkami na 1,2 milionech zaměstnancích v celkem 49 tisících týmech ve 45 zemích.

 

Ve výzkumu zjistili, že pokud firma aktivně pracuje se silnými stránkami zaměstnanců, tak dojde k následujícím změnám:

10-19 %

Nárůst prodejů

14-29 %

Nárůst zisku

6-72 %

Pokles fluktuace

9-15 %

Nárůst angažovanosti zaměstnaců

3-7 %

Nárůst angažovanosti zákazníků

9-15 %

Pokles bezpečnost. incidentů

 

~ Transformační proces

Talentové testy a konzultace klíčových zaměstnanců

Vyškolení ambasadorů Strengths Based Leadership

 Rozšíření do firmy a podpora aplikace do denní praxe

V organizacích je prvním krokem testování silných stránek a konzultace klíčových zaměstnanců. Po konzultacích vytváříme strategii transformačního programu. Z pravidla nejdříve vyškolíme manažery a ambasadory, kterým jim dáváme konzultační i materiální podporu pro zakotvení talent managementu do každodenní práce.

 

V této chvíli přichází také na řadu testování ostatních zaměstnanců. To doplňuje využívání analytických nástrojů pro zjednodušení práce s talenty a zvednutí jejich přidané hodnoty. Koncepční prací s organizacemi jako celky zasahujeme úroveň spolupráce, produktivitu a vytváříme prostředí pro řadu interních inovací.

~ Mezi lidmi, kteří se soustředí na používání svých silných stránek

Je třikrát více těch, kteří tvrdí, že mají vysokou kvalitu života.

Je šestkrát více těch, kteří jsou ve své práci angažovaní.

Lidé, kteří pracují v oblasti svých talentů

  • se těší na to, že půjdou do práce

  • mají více positivních než negativních interakcí se zákazníkem

  • mají lepší přístup k zákazníkům

  • říkají svým přátelům, že pracují ve skvělé firmě

  • každý den toho dosáhnou více

  • jsou positivnější, kreativnější a inovativnější.

~ Hodnoty a firemní kultura

Silné stránky doplňujeme o expertízu z oblasti hodnot a firemní kultury. Koncepčně pracujeme s nástroji Barrett Values CentreKmenového vůdcovství. Hodnoty jsou zásadní pro pochopení toho, jak se rozhodujeme. Převládající úroveň firemní kultury pak proto, jaké skupinové vzory chování ve společnosti nacházíme.

 

V našich transformačních programech nejdříve určujeme úroveň převládající kmenové kultury ve společnosti a následně ji koncepční prací s talenty a hodnotami upevňujeme na úrovni spolupráce. Vše jde ruku v ruce s aplikací metodiky silných stránek a je nedílnou součástí transformace k větší míře produktivity práce a angažovanosti zaměstnanců.

test obr2

Případová studie

V Sodexu jsme otestovali a provedli aplikací využívání silných stránek desítky zaměstnanců a manažerů. Výsledkem byl dodatečný výkon a řada interních inovací. Zapojením identifikace osobních talentů do Cafeterie jsme inovovali i benefitní zaměstnanecké programy. 

Jak by mohla vypadat transformace vaší firmy?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.