Agilita a projektové řízení

Stavíme design agilních transformací. Moderními metodami zlepšujeme způsob a úspěšnost řízení projektů.

vasek_agile.jpg

Úspěch podnikání v dnešní době z velké části záleží na kvalitním a efektivním řízení projektů i běžných činností. Neefektivní řízení poznáte v organizaci na první pohled – lidé tráví cenný čas na neproduktivních poradách, plánování neodpovídá realitě, je těžké dohledat aktuální stav iniciativ či jsou projekty často zpožděny důsledkem neočekávaných událostí. Jak přistoupit k projektovému, ale i běžnému řízení, v neustále se měnícím prostředí dnešní doby?

Agilita

Angažovaní

zaměstnanci

Projektové

řízení

Agilní přístupy představují iterativní způsob řízení, který zvyšuje šanci na úspěch projektů v prostředí s vysokou komplexitou. Projektové řízení je pak způsob řízení komplikovaných iniciativ s vysokou mírou rizika. Moderní způsoby řízení jejichž základem jsou angažovaní zaměstnanci pracující v oblastech svého přirozeného potenciálu umožňující pružně reagovat na změny požadavků zákazníka i celého trhu.

 

V Inpramu pracujeme s kombinací Agilních i tradičních přístupů k plánování a realizaci projektových i neprojektových iniciativ. Agilitu zavádíme jen tam, kde má šanci být úspěšnější než tradiční projektové řízení a oba přístupy aktivně kombinujeme. Máme jedinečné zkušenosti s aplikací agility do neprojektového pracovního rámce na základě metodiky Agile for Management.

 

Pomáháme zlepšovat fungování tradičních projektových oddělení auditem metodiky projektového řízení i aplikací agilních nástrojů v prostředí komplexních projektů. Díky zkušenostem z mnoha organizací tak zlepšujeme produktivitu a výkon týmů v jejich běžné denní práci.

 

Prvním krokem je většinou popis aktuálního fungování organizace a projektů za mapování jejich opakujícího se průběhu či metody Value Stream Mapping. Následuje určení vhodného způsobu řízení (tradiční řízení či agilní) a jejich postupná implementace do jednotlivých částí procesu. Pomůžeme vzdělat vaše zaměstnance o těchto způsobech řízení a jejich následným zavedením zvýšit průchodnost procesu, snížit čas potřebný k reakci na změny a zvýšit kontrolu nad projekty.


Ze spolupráce s námi si odnesete teoretickou znalost, ale i praktickou aplikaci moderních metod jako je Roadmapa, Design Thinking, Kanban či Scrum v IT i non-IT prostředí. Budete schopni lépe reagovat na měnící se požadavky klienta a zároveň podpoříte vývoj firemní kultury směrem k větší míře spolupráce, důvěry, otevřenosti, respektu a autenticity.

Experti

Václav Huk

Václav je expertem na kombinaci nástrojů klasického projektového řízení a agility. V Inpramu zaštiťuje metodiku Agile for Management. 

Milan Pařil

Milan je expert na strategie transformačních programů. Má zkušenosti s nastavováním a implementací agilní transformace.

agile2.jpg

Případová studie

V Axe jsme agilitu zaváděli prostřednictvím pilotních projektů, na které zaměstnanci dobrovolně hlásili. Na projektech pracovali řešitelé agilním způsobem s konzultantskou podporou. Během opakovaně běžícího programu jsme provedli praktickou aplikací agilního řízení více než 80 zaměstnanců a vytvořili tak agilní komunitu uvnitř firmy. 

~ Iteration Leader v agilním prostředí

Agilní řízení se můžete naučit na našem čtyřdenním výcviku.

Pokud se chcete naučit praktické agilní řízení, můžete se zúčastnit otevřených kurzů nebo uspořádat agilní kurz přímo ve vaší firmě. Na rozdíl od strategického consultingu popsaného výše tak plošně zasáhneme až 15 lidí během čtyř denního programu. Výstupem výcviku je teoretická i praktická znalost nejmodernějších metod řízení projektů.

Jak můžeme s agilitou a projektový řízením pracovat ve vaší společnosti?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.

Milan Pařil

Milan Pařil

tel: +420 724 710 005

email: mparil@inpram.cz