~ Reference

Za 15 let jsme pomohli již 150 organizacím. Toto jsou některé z nich.

Sodexo

Sodexo_logo_logotype.png

Společnost Sodexo jsme prováděli unikátním programem Strengths Based Sales založeném na kombinaci obchodu postaveného na hodnotě a práce se silnými stránkami Gallup. Přes 50 obchodníků a jejich manažeři prošli od testu silných stránek, přes osobní konzultace a skupinové tréninky zaměřené na praktickou aplikaci metodiky. Udržitelnost transformace jsme následně podpořili stínováním a mentoringem manažerů obchodních týmů.

Volkswagen Financial Services

vwfs-logo.jpg

Ve společnosti Volkswagen Financial Services jsme realizovali náš Hands-on Agile program implementující agilní praktiky do strategických projektů napříč firmou. Dále ve firmě pracujeme na rozvoji silných stránek top manažerů a implementaci moderních přístupů k řízení projektů do rozdílných departmentů. Organizaci pomáháme transformovat na požadavky dnešní doby.

UNIQA Česká republika

Uniqa_Insurance_Group_logo.png

V UNIQE jsme realizovali program zaměřený na aplikaci agilního řízení do organizace, výcvik scrum masterů a mentoring směrem k zavádění agilních nástrojů do běžného hodu organizace. V rámci našeho Hands-on Agile modelu v organizaci již několik let probíhá agilní program zaměřený na inovace a zlepšování chodu organizace. Trvalou udržitelnost agility podporujeme facilitacemi agilní komunity.

O2-Logo

02 Česká republika

Společnosti O2 jsme ve spolupráci se společností Imparta pomáhali se změnou obchodní strategie. V programu implementujícím metodiku obchodu založeného na hodnotě participovalo 150 obchodníků a 10 obchodních manažerů. Základem naší práce bylo transformovat práci obchodních oddělení od prodeje komodit k prodeji řešení a rozvinutí businessu klienta.

E.ON

EON-Logo

E.ON jsme provázeli programem zaměřeným na inovace a interní zlepšování. Společnost jsme provedli od definice pilotních inovačních projektů až po jejich uvedení do života a trvalou udržitelnost.

vodafone-logo-678x381.png

Vodafone

Vodafone jsme provázeli transformací celého oddělení přímého prodeje k obchodu založenému na hodnotě. Základem byla změna přístupu obchodníků, kteří již neprodávali komunitní službu, ale řešení, které má potenciál rozvinout podnikání klienta.

Jihomoravské inovační centrum

jic logo.png

S Jihomoravským inovačním centrem úzce spolupracujeme už od roku 2009. V rámci naší práce pomáháme s vývojem a realizací metodiky pro rozvoj start-upů, podporujeme rozvoj konzultačního týmu a také pracujeme s klienty tohoto inovačního inkubátoru.

Whirlpool

Whirpool-Logo

Ve Whirlpoolu jsme podporovali český a slovenský obchodní tým ve chvíli, kdy Whirpool spojoval se společností Indesit. Podporovali jsme zavedení nové obchodní strategie a vzali na sebe úkol spočívající ve vycvičení nového obchodního týmu. Cílem byla implementace obchodního přístupu založeného na hodnotě a budování brandu organizace.

Edenred-Logo

Edenred

Ve společnosti Edenred jsme koučovali Board of directors a realizovali transformační program zaměřený na budování firemní kultury a práci se silnými stránkami Gallup. Podíleli jsme se také na vybudování úspěšného týmu Kafeterie.

NKJ-Logo

Nadace Karla Janečka

V Nadaci Karla Janečka jsme se podíleli na nastavení strategie celé organizace i všech klíčových projektů. V rámci práce s organizací jsme uváděli do života práci se silnými stránkami Gallup a pomáhali tak jednotlivým pracovníkům plně využívat svůj vrozený potenciál.

logo_TACR_zakl_inv.png

Technologická agentura ČR

Technologickou agenturu ČR jsme podporovali v rámci realizace inovačního matchmakingu programu Kappa, který podporuje spolupráci českých, norských a islandských firem. V rámci této konference jsme aplikovali unikátní facilitační model umožňující v krátkém čase (1 odpoledne) propojit přes 60 subjektů. Konferenci jsme podpořili i dodáním webové aplikace zaštitující organizaci celého eventu.

Roger

roger-logo.jpg

Fintech společnost Roger prošla naším talentovým programem zaměřeným na Top Management organizace. Pomáhali jsme implementovat práci se silnými stránkami do denní rutiny a fungování celé organizace.

ŠETINA KOMENDOVÁ & partners

Setina Komendova-logo

V právní kanceláři Šetina Komendová & Partners jsme pracovali na rozvoji práce si silnými stránkami právních zástupců a budování firemní kultury. Naše práce byla jedním ze stavebních kamenů převedení firmy v tradičně soupeřivém právnickém prostředí do kultury spolupráce a společného budování hodnoty v organizaci.

evektor-logo.jpg

Evektor

Ve společnosti Evektor jsme zaváděli agilní způsoby práce do týmů průmyslového designu a grafického modelování. Prostřednictvím agility jsme zlepšili řízení vztahů se zákazníkem, efektivitu využití vnitrofiremních zdrojů i celkovou náladu a úroveň spolupráce na pracovišti.

Amnesty International

Amnesty International-logo

Organizace Amnesty International jsme po několik let provázeli tvorbou strategie, koncepce práce, nastavením spolupráce mezi jednotlivými týmy a fungováním v rámci ČR a Slovenska. S vedoucími pracovníky této humanitární organizace jsme společně utvářeli strategii jejího směřování.