~ Executive Coaching

Řídit firmu je někdy docela dřina. Nemusíte na to být sami...

executive-coaching.jpg
Screenshot 2019-06-11 at 16.00.15.png

Transformace firmy

Pomáháme sladit vizi firmy s osobní vizí jednatele. Nastavujeme vítězné strategie firmy a klíčových zaměstnanců. Vzděláváme firmy v leadershipových dovednostech. Koučujeme jednatele a nabízíme jim psychologickou pomoc.

Talent management

Pomáháme jednatelům vytěžit jejich silné stránky prostřednictvím sestavování talentových profilů (Gallup CliftonStrenghts) a jejich konzultací. Řídíme adaptace a zapracování klíčových lidí ve firmě.

Výkon obchodního týmu

Tvoříme a inovujeme obchodní modely. Formou školení a koučinku je pak uvádíme v praxi. Máme mnohaleté zkušenosti se zvedáním výkonu obchodních týmů, vzdělávání obchodníků a osobním koučinkem klíčových lidí.

Outdoor a teambuilding

Ve spolupráci s firmou Limit Yacht pořádáme unikátní teambuildingové a leadershipové akce na plachetnicích v ČR i zahraničí. Pořádáme outdoorové akce v ČR včetně assessment center, teambuildingů a výjezdních porad.

Dotace EU

Ve spolupráci s firmou EUFC poskytujeme dotační poradenství. Jsme experti na hledání vhodných dotačních titulů i zpracování žádosti se všemi náležitostmi. Mějte vaše žádosti pod kontrolou.

Finanční poradenství jednatele

Společně s firmou Fair Consulting pomáháme jednatelům uřídit firemní i osobní finance. Naší expertizou je firemní pojištění, úvěry, investice, ale také i právní poradenství v případě nehody, benefity a finance osobní finance.

Chcete svého kouče?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.