~ Náš přístup

V Inpramu víme, že úspěch firmy stojí na kvalitních lidech, jejich osobní angažovanosti a expertních znalostech.

nas-pristup.jpg

~ Silné stránky

Pokud umožníme lidem dělat to, v čem jsou opravdu nejlepší, odvděčí se nám excelentním výkonem a odpovědností k organizaci i zákazníkům.

Transformujeme organizace a zvyšujeme jejich adaptabilitu na prostředí trhu. Pomáháme firmám nastavit vnitřní prostředí podporující angažovanost zaměstnanců. Lidem a týmům pomáháme dosahovat úspěchu tím nejjednodušším způsobem. Pracujeme s uznávanou metodikou CliftonStrengths vytvořenou organizací Gallup. Klíčem k úspěchu naší práce je odhalení osobních silných stránek, jejich vytěžení v každodenním životě a systematické zapojení do práce s lidskými zdroji.

Firemní kultura pro nás není jen prázdné slovo, ale jasně měřitelný a popsatelný způsob vnitřního fungování organizace. Metodami Kmenového vůdcovství pomáháme leaderům vytvořit ve firmách prostředí spolupráce a angažovanosti. Systematickou prací s hodnotami dle metodiky Barrett Values Centre doplňujeme poznání silných stránek o aspekt rozhodování, respektu v týmu a souladu mezi hodnotami zaměstnanců a potřebami organizace.

~ Firemní kultura

Uvědomujeme si, že firmy jsou hlavně o lidech. Nastavujeme v nich proto prostředí, které podpoří jejich angažovanost a růst.

~ Práce s dopadem

Hlavním měřítkem úspěšnosti naší práce je dopad do praxe, míra aplikace dovedností a nárust výkonu. Neškolíme lidi, ale dáváme firmám směr.

Už dávno jsme přišli na to, že jakákoliv forma školení léčí pouze příznaky a ne pravou příčinu problému. Naše tréninkové programy jsou založeny na praktických příkladech, sehrávkách a jasné lince, jak a kdy získané dovednosti v praxi použít. V transformačních programech pak zpravidla hledáme měřitelné ukazatele, které nám pomohou ve sledování dopadu a hodnocení postupu změnového procesu. Za provedení změny přijímáme osobní zodpovědnost.

V Inpramu máme za sebou kritické transformace řady společností s celostátním významem. Způsob naší práce je vždy založen na robustní strategii jednotlivých divizí či celé organizace. Pomáháme ji společnostem nastavit, provést je implementací a následně podpořit její udržení ve vnitřním prostředí firmy. Kritickými doménami jsou obchod, vnitřní prostředí a HR, marketing a v neposlední řadě podpora kvalitního řízení projektů.

~ Strategické transformace

Od roku 2006 provádíme firmy transformačními programy. Neseme si zkušenosti z firem, které hýbou českým trhem. 

Co můžeme přinést vaší firmě?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.