features-bg.jpg

~ Programy pro firmy

Tvoříme programy na míru dle konkrétních potřeb našich klientů.

Talenty a Kultura

#Gallup® #CliftonStrengths® #StrengthsBasedLeadership #BarrettValues #CultureBuilding #TribalLeadership

21st Century Skills

#HybridLeadership #SoftSkills #GrowthMindset #Coaching&Mentoring #Wellbeing

Agile a Change Management

#AgileLeadership #ChangeManagement #Scrum #OKRs #ProjectManagement #Design #Prince2®

Sales

#StrengthsBasedSales #ClientValue #CustomerBuyingCycle #Negotiation #PipelineManagement

~ Talenty a kultura

#Gallup #CliftonStrengths #StrengthsBasedLeadership #BarrettValues #CultureBuilding #TribalLeadership

Uřiď své talenty
0.5-2 dny

Úvodní talentový workshop pro management i zaměstnance. Gallup testování pro 0,5 denní kurz není nutné, pro navazující dny výrazně zvedá účinnost, dopad a udržitelnost. 

Vrozené talenty v roli leadera
1 den

Využití autentického způsobu fungování ve své pracovní i životní roli. Využití Gallup Leadership know-how. Workshopu předchází talentový test a konzultace.

Excelentní talentové týmy
1 den

Pochopení rozdílnosti kolegů a nastavení efektivní spolupráce s využitím unikátních talentů v týmu. Práce s talentovým týmovým gridem.

Strengths Based Leadership
1 den

Zavedení 4 nejdůležitějších prvků do vlastního leadershipu. Budování důvěry, upevnění stability, přinášení naděje a perspektivy, projevování lidskosti a soucitu.

Moje hodnoty a prostředí, kde chci pracovat
0.5-1 den

Úvodní workshop k práci s hodnotami pro management i zaměstnance. Součástí je test osobních hodnot Barrett Values Centre.

Culture Building
1 den

Jak vybudovat spolupracující týmovou kulturu postavenou na budování týmových hodnot a konceptu kmenového vůdcovství (Tribal Leadership).

~ 21st Century Skills

#HybridLeadership #SoftSkills #GrowthMindset #Coaching&Mentoring #Wellbeing

Hybrid Leadership
0.5-2 dny

Specifika řízení vzdálených týmů. Kurz plný sdílení mezi účastníky a praktických nástrojů z leadershipu a agility se zaměřením na změnu leadershipového stylu.

Koučink a mentoring
2+2 dny

Budování autentického leadershipu a změna leadershipového stylu směrem k podpoře a inspiraci. Základní koučovací techniky a jejich trénink v rolových situacích.

Budování motivace
1 den

Motivace zaměstnance postavená na naplnění jeho osobních potřeb a hodnot. Nácviky vedení motivačních rozhovorů 1 na 1 a práce s motivací v týmu.

Vedení rozhovorů 1 na 1
1 den

Trénink vedení rozhovorů 1 na 1 směrem k vytvoření úzkého a neformálního vztahu se zaměstnancem, podpoře výkonu, motivace a dlouhodobého rozvoje.

Nastavování cílů
1-2 dny

Nastavování opravdu fungujících cílů pro jednotlivce i týmy, využití konceptu KPIs a OKRs. Vytváření týmového commitmentu a efektivní empowerment zaměstnanců. 

Growth Mind-set
2 dny

Růstové vs. fixní myšlení a jak to růstové budovat. Trénink postavený na osobních transformačních cvičeních měnících přístup k výzvám, se kterými se v práci potýkáme.

Time Management
1 -2 dny

Základy efektivního Time Managementu postaveného na konceptu 5 návyků (D. Allen, Getting Things done) a práci s rozdílnostmi talentových skupin (Gallup.

Komunikační dovenosti
2 dny

Komunikační modely a kognitivní zkreslení, nejčastější pasti efektivní komunikace, řešení konfliktů, nenásilná komunikace a dosahování shody.

Facilitační dovenosti
1 +1 den

Základy efektivní facilitace v offline (1 den) nebo online (1 den) prostředí. Využívání facilitačních technik a kolaborativních nástrojů. Moderace a mediace.

Prezentační dovenosti
1 -2 dny

Veřejné vystupování, formáty nejefektivnějších prezentací, dynamika projevu, Story Telling a improvizace, efektivní prezentace online.

Stress Management
1 den

Zvládání akutního a dlouhodobého stresu, reakce na neustálou změnu, uzavírání kruhů, omezování rozpracovanosti a podpora efektivního Time Managementu.

Wellbeing a osobní rovnováha
1 -2 dny

5 pilířů Wellbeingu, budování vnitřní osobní rovnováhy, schopnost efektivně relaxovat a dobíjet energii při náročném výkonu. Efektivní relaxační a meditační cvičení.

~ Agile a Change Management

#AgileLeadership #ChangeManagement #Scrum #OKRs #ProjectManagement #Design #Prince2

Inspiring Project Leaders
2 dny

Moderní projektové řízení postavené na Waterfall přístupu doplněného o ty nejefektivnější Agile prvky použitelné v jakémkoliv týmu.

Basics of Agile
2 dny

Základy Agile přístupu – Scrum, Design Thinking a Kanban v rámci interaktivního tréninku využívajícím případové studie a agilní simulaci Lego4Scrum.

Agile Leadership
1 den

Kurz zaměřený na využití agilního mind-setu v leadershipu (Fail-fast, Feedback, Empowerment, Kanban) a jeho praktické aplikaci do každodenního způsobu fungování.

Certifikační kurz Prince2®
3-5 dnů

Příprava a zajištění oficiálních zkoušek mezinárodního standardu Prince2® (Foundation i Practitioner) a Prince2 Agile® v rámci akreditovaného kurzu.

~ Sales

#StrengthsBasedSales #ClientValue #CustomerBuyingCycle #Negotiation #PipelineManagement

Obchod postavený na hodnotě
2 dny

Trénink vycházející z metodiky Creating Client Value od autora SPIN metody. Změna pohledu obchodníka na to jak klient nakupuje. Práce s jednotlivými fázemi nákupního cyklu.

Strengths Based Sales
2 dny

Budování osobního obchodního stylu postaveného na silných stránkách. Metodický základ v metodice Gallup a Obchodě postaveném na hodnotě.

Vyjednávání a náročné rozhovory
1 den

Techniky vyjednávání a dosahování vyjednávacích cílů. Zvládání emočně náročných situací a psychologie komunikace v obchodě.

Uzavírací techniky
1 den

Vytváření hodnoty a vybudování naléhavosti směrem k urychlení posunu obchodního cyklu kupředu. Typologie klientů a základní uzavírací techniky z metodiky SPIN.

Priority a Pipeline Management
1 den

Řízení obchodní pipeline, výběr klientů s největším potenciálem a řízení investice vlastních kapacit a pozornosti do nejhodnotnějších obchodních případů.