~ Testy a konzultace talentů a hodnot

Zpracováváme a konzultujeme talentové profily Gallup CliftonStrengths® a hodnotové profily Barrett Values Centre.

testy (2).jpg

~ CliftonStrengths® 34

Profil silných stránek v plném rozsahu poskytující základ pro koncepční rozvoj v oblastech vrozeného potenciálu.

Profil CliftonStrengths® 34 umožní získat komplexní pohled na vrozené silné stránky a jak je vytěžit v osobním i pracovním životě. Je základem pro sestavení individuálního manažerského a obchodního stylu. Součástí nabídky je i profil a konzultace osobních hodnot.

Cena profilu včetně 90 minut konzultace je 7 900 Kč.

Zvýhodněná cena pro děti a studenty do 26 let je

5 900 Kč.

~ CliftonStrengths® Top 5

Profil obsahující prvních 5 silných stránek přinášející uvědomění nejsilnějších talentů a možnost zaměřit se na oblasti, kde máme největší šanci být úspěšní.

Profil CliftonStrengths® Top 5 poskytuje základní pohled na silné stránky. Na rozdíl od 34 profilu však nepopisuje slabé talenty. Je vhodný pro úvodní konzultace a uvědomění si oblastí, ve kterých máme největší šanci dosáhnout úspěchu. Součástí nabídky je i profil a konzultace osobních hodnot.

Cena profilu včetně 60 minut konzultace je 4 900 Kč.

~ Profil a konzultace osobních hodnot

Test osobních hodnot (Personal Values Assessment) pojmenovává ty nejsilnější hodnoty, které mají zásadní vliv na naše rozhodování a význam pro kvalitu osobního života i výkon týmu.

Profil Personal Values Assessment dává pohled na nejsilnější hodnoty v životě každého z nás. Jejich uvědomění a vědomá práce s nimi umožňuje dosáhnout vyšší osobní kvality života, pracovních výkonů a vztahů na pracovišti i mimo něj.

Cena profilu a 60 minut konzultace je 2 900 Kč.

ftlvkkk4v0snt54005nqxa.png

Talentový profil

Prohlédněte si příklad talentového profilu, jak vypadají jeho jednotlivé oblasti a jak Vám jeho aplikace může v práci i životě pomoci.

Malý vhled do talentové metodiky CliftonStrengths od Gallupu.

Chcete s metodikou talentů a hodnot pracovat ve vaší firmě?

Už první schůzku bereme vážně. Rozebereme Vaše potřeby a poskytneme náš vhled do problematiky. Nehledě na to, jestli se pro společnou spolupráci rozhodnete.